Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 462/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrołęce z 2016-05-16

I C 1543/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 września 2017

Data publikacji: 19 października 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

zawarcie umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, zapłata składki, przeniesienie prawa własności pojazdu, przeniesione prawo, dzień przeniesienia, składka ubezpieczeniowa, ubezpieczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, dowód zawarcia umowy ubezpieczenia, zapłata składki, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, przeniesienie prawa własności pojazdu, umowa kupna sprzedaży, przeniesione prawo, powodowe towarzystwo, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, dzień przeniesienia, samochód, zapłata składki ubezpieczeniowej, okres ochrony, składka ubezpieczeniowa, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, uzyskanie pomocy, ubezpieczyciel
Zobacz»

III C 693/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 października 2015

Data publikacji: 7 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, przeniesienie prawa własności pojazdu, właściciel pojazdów, posiadacz pojazdu mechanicznego, zapłata druga raty składki, przeniesione prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, przeniesienie prawa własności pojazdu, ubezpieczenie auta, ubezpieczony pojazd, dzień zbycia pojazdu, zmiana właścicieli, zbywca, właściciel pojazdów, rozwiązanie umowy ubezpieczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego, rozwiązanie z dniem, fakt zbycia, zapłata druga raty składki, casco, niewykorzystaną ochronę, nowy właściciel, przejście prawa, przeniesione prawo, składkę oblicza
Zobacz»

I C 373/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olecku

Data orzeczenia: 17 września 2015

Data publikacji: 6 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

prawo własności pojazdu, kalkulacja składki, umowa ubezpieczenia, rata składki, posiadacz pojazdu mechanicznego, polisa, pozwany, ubezpieczyciel, przeniesione prawo, ubezpieczenie oc
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • prawo własności pojazdu, kalkulacja składki, umowa ubezpieczenia, rata składki, zbycie pojazdu, posiadacz pojazdu mechanicznego, nabywca pojazdu, polisa, pozwany, potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego, ubezpieczyciel, przeniesione prawo, ponowna kalkulacja, ubezpieczenie oc, zbywca pojazdu, zaległa składka, żądanie zasądzenia kosztów, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, nabycie pojazdu, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu
Zobacz»

V GC 2519/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 25 lutego 2020

Data publikacji: 13 lipca 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, polisa, posiadacz pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie oc, ubezpieczyciel, zapłata składki, pozwany, przeniesione prawo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, polisa, posiadacz pojazdu mechanicznego, ubezpieczenie oc, ubezpieczyciel, ubezpieczenie obowiązkowe, wypowiedzenie, obowiązek poinformowania, ubezpieczycielu obowiązku, zapłata składki, pozwany, nabywca pojazdu, wysokość składki, przedmiotowy pojazd, skuteczny przeciwdowód, milczące przedłużenie, przedłużenie umowy ubezpieczenia, przeniesione prawo, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, umowa sprzedaży
Zobacz»

III Ca 1108/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 4 grudnia 2017

Data publikacji: 12 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

prawo własności pojazdu, ubezpieczyciel, umowa ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • prawo własności pojazdu, ubezpieczyciel, wypłata odszkodowania, umowa ubezpieczenia, własność skradzionego pojazdu, samochód, ubezpieczenie autocasco, zbywca, wypadek ubezpieczeniowy, pośrednictwem portalu, przedmiotowy pojazd, ogólny warunek ubezpieczenia, logowanie, zarejestrowany właściciel, przepis kodeksu cywilnego, ubezpieczenie majątkowe, umowa wypadku, portal internetowy, platforma internetowa, kradzież
Zobacz»

XI GC 400/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 29 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, polisa, ubezpieczenie oc, własność pojazdów, przeniesione prawo, posiadacz pojazdu mechanicznego, składka, zawarcie, pozwany, elektroniczne postępowanie upominawcze, właściciel pojazdów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, polisa, przedmiot umowy leasingu, ubezpieczenie oc, zawarcie ubezpieczenia, umowa sprzedaży pojazdu, własność pojazdów, przeniesione prawo, sprzedaż przedmiotowego pojazdu, posiadacz pojazdu mechanicznego, zarzut nieistnienia roszczenia, składka, umowa sprzedaży przedmiotowa, wniosek o zawarcie umowy, ubezpieczenie komunikacyjne, zawarcie, pozwany, elektroniczne postępowanie upominawcze, właściciel pojazdów, parametr pojazdu
Zobacz»

III C 2671/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 września 2015

Data publikacji: 26 października 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, zapłata składki, pozwany, polisa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, zapłata składki, nabywca pojazdu, ubezpieczony pojazd, zbywca pojazdu mechanicznego, dzień zbycia pojazdu, powiadomienie zakładu ubezpieczeń, ponowna kalkulacja, dzień nabycia pojazdu mechanicznego, pozwany, składka ubezpieczenia, polisa, uwzględnienie zniżek, upływ, przedmiotowy pojazd, zaległa składka, wezwanie do zapłaty składki, fakt sprzedaży pojazdu
Zobacz»

I ACa 1148/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 7 września 2017

Data publikacji: 26 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, prawo własności pojazdu, pozwany, zawarcie umowy ubezpieczenia, polisa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • wartość pojazdu, suma ubezpieczenia, posiadanie powodów, ubezpieczyciel, przedmiotowy pojazd, cesja prawa, umowa wypadku, skradziony pojazd, prawo własności pojazdu, stała wartość, pozostałość pojazdu, świadczenie ubezpieczyciela, otrzymanie odszkodowania, odszkodowanie za szkody, kradzież pojazdu, immobiliser, pozwany, zawarcie umowy ubezpieczenia, polisa, ubezpieczenie majątkowe
Zobacz»

I C 1642/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 26 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

przeniesienie prawa własności pojazdu, umowa ubezpieczenia, pozwany, ubezpieczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • przeniesienie prawa własności pojazdu, suma ubezpieczenia, bezsporna część, umowa ubezpieczenia, dzień zaistnienia szkody, kwota odpowiadająca wartości pojazdu, wypłata bezsporna, pozwany, ubezpieczyciel, wycena pojazdów, umowa cesji, kradzież pojazdu, pozwane towarzystwo ubezpieczeń, dzień zawarcia umowy, umowa wypadku, strona umowy ubezpieczenia, świadczenie ubezpieczyciela, wypłata odszkodowania, ustawowa odsetka za opóźnienie, rejonowy gdańsk
Zobacz»

XI C 1714/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, umowa ubezpieczenia, przeniesienie prawa własności pojazdu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • kradzież pojazdu, wartość pojazdu, pojazd na stronę, ubezpieczyciel, umowa ubezpieczenia, przeniesienie prawa własności pojazdu, suma ubezpieczenia, daty kradzieży, umowa kupna, wypłata odszkodowania, szkoda, ubezpieczenie autocasco, zasiedzenie rzeczy ruchomej, własność skradzionego pojazdu, pozwany, posiadanie samoistne, dobra wiara, droga zasiedzenia, sposób władania, dokument rejestracyjny
Zobacz»

III C 1460/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 listopada 2020

Data publikacji: 5 marca 2021

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

prawo własności pojazdu, umowa ubezpieczenia, właściciel pojazdów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • prawo własności pojazdu, kradzież pojazdu, prawo niemieckie, umowa sprzedaży, umowa ubezpieczenia, właścicielka pojazdu, wybór prawa, wypłata odszkodowania, ustęp, umowa rzeczowa, wypadek ubezpieczeniowy, urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą, dowód rejestracyjny, ubezpieczenie autocasco, warunek ubezpieczenia pojazdów mechanicznych, ogólny warunek ubezpieczenia pojazdów, dzień szkody, właściciel pojazdów, klient indywidualny, mężczyzna
Zobacz»

XI C 320/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 2 stycznia 2013

Data publikacji: 29 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ubezpieczyciel, umowa ubezpieczenia, przeniesienie prawa własności pojazdu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, umowa ubezpieczenia, umowa sprzedaży, polski obszar celny, autocasco, samochód, wypłata odszkodowania, kluczyk, suma ubezpieczenia, akt szkodowy, przeniesienie prawa własności pojazdu, skuteczna cesja, decyzja o wyrejestrowaniu, kradzież, książka serwisowa, pozwany, dowód rejestracyjny, dokument niezbędny do wypłaty, auto, strona pozwana umowy ubezpieczenia
Zobacz»

VIII GC 1907/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 16 czerwca 2016

Data publikacji: 6 września 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

polisa, umowa ubezpieczenia, składka, rata, posiadacz pojazdu, pozwany, właściciel pojazdów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • polisa, poprzedni posiadacz, umowa ubezpieczenia, składka, rata, posiadacz pojazdu, pierwotny właściciel, pozwany, sprzedaż pojazdów, umowa obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu, przedmiotowa polisa, poprzedni właściciel, polskie biuro ubezpieczycieli komunikacyjnych, gwarancyjne i polskie biuro, fundusz gwarancyjny i polski, oddział powoda, ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, właściciel pojazdów, prawo i obowiązek, pokwitowanie wpłaty
Zobacz»

I C 2032/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Nysie

Data orzeczenia: 18 marca 2016

Data publikacji: 20 kwietnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, prawo własności pojazdu, właściciel pojazdów, ubezpieczyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie autocasco, ogólny warunek ubezpieczenia, prawo własności pojazdu, samochód, kradzież, niemiecki dowód rejestracyjny, właściciel pojazdów, umowa sprzedaży, język niemiecki, przedmiotowy pojazd, ubezpieczyciel, obywatel austrii, suma ubezpieczenia, komplet kluczy, przyjęta uchwała, tłumaczenie, ogólny warunek umowy, pozwany, wyrejestrowanie pojazdu
Zobacz»

II C 533/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 16 marca 2018

Data publikacji: 6 kwietnia 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, przeniesienie prawa własności pojazdu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • ogólny warunek ubezpieczenia, samochód, umowa sprzedaży, sporny pojazd, umowa ubezpieczenia, nabywca, kradzież pojazdu, ubezpieczenie autocasco, właściciel, sprzedaż pojazdów, przeniesienie prawa własności pojazdu, zaliczka na poczet wynagrodzenia, zbywca, formularz umowy, informacyjne wyjaśnienie, ciągu prawa, kluczyk, dotyczących pojazdów, skuteczne przeniesienie prawa, dobra wiara
Zobacz»

I1 C 244/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 1 czerwca 2016

Data publikacji: 20 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

właściciel pojazdów, posiadacz, zawarcie umowy ubezpieczenia, pozwany, składka ubezpieczeniowa, ubezpieczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • zbycie pojazdu, właściciel pojazdów, nabywca pojazdu, posiadacz, zawarcie umowy ubezpieczenia, pojazd za pośrednictwem, pozwany, zawarta umowa ubezpieczenia, składka ubezpieczeniowa, przedłużenie umowy ubezpieczenia, okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, przesłanka do zawarcia umowy, ubezpieczyciel, pokrycie ubezpieczeniowe, właściciel przedmiotowego pojazdu, umowa ubezpieczenia samochodu, wskazanie treści, zawiadomienie zakładu, właściciel i posiadacz, sprawa składki
Zobacz»

I ACa 71/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 22 maja 2020

Data publikacji: 26 kwietnia 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, pozwany, prawo własności pojazdu, właściciel pojazdów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • suma ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia, dzień powstania szkody, ubezpieczyciel, opcja, przeniesienie własności pojazdu, umowa kupna, pozwany, kradzież pojazdu, wartość rynkowa pojazdu, samochód, ogólny warunek ubezpieczenia, prawo własności pojazdu, sfałszowanie umowy, właściciel pojazdów, ubezpieczenie autocasco, ustalenie odszkodowania w przypadku, niedbałe postępowanie, wypłata odszkodowania, rejestracja pojazdów
Zobacz»

I C 161/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie

Data orzeczenia: 24 października 2016

Data publikacji: 14 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

prawo własności pojazdu, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, właściciel pojazdów, pozwany, przeniesienie prawa własności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • właściciel komisu, samochód, przedmiotowy pojazd, dowód rejestracyjny, karta pojazdów, prawo własności pojazdu, umowa ubezpieczenia, ubezpieczyciel, właściciel pojazdów, umowa sprzedaży, wypłata odszkodowania, autocasco, pozwany, skradziony pojazd, kradzież pojazdu, umowa kupna, komplet kluczyków, przeniesienie prawa własności, własność rzeczy, niemieckie prawo cywilne
Zobacz»

VIII C 2418/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 21 kwietnia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, pozwany, składka, przeniesienie prawa własności pojazdu, ubezpieczyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, wartość pojazdu, dzień kradzieży, przedmiotowy pojazd, ustawowa odsetka za opóźnienie, kradzież pojazdu, wynagrodzenie biegłego, pozwany, następstwo kradzieży, składka, rachunek bankowy powódki, wypłata odszkodowania, zwrot składki, biegły sądowy, zaliczka, wcześniejsza szkoda, przeniesienie prawa własności pojazdu, ubezpieczyciel, ubezpieczenie komunikacyjne, notowania rynkowe
Zobacz»

VIII C 2629/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 lutego 2016

Data publikacji: 6 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie oc, posiadacz pojazdu mechanicznego, elektroniczne postępowanie upominawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ubezpieczenie autocasco
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, powołana ustawa, umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności, ubezpieczenie oc, dzień nabycia pojazdu mechanicznego, wypowiedzenie umowy, posiadacz pojazdu mechanicznego, dzień przed upływem, następna umowa, dotyczących samochodów, ochrona ubezpieczeniowa, elektroniczne postępowanie upominawcze, zakład ubezpieczeń od odpowiedzialności, ochrona ubezpieczenia, dzień zakupu pojazdu, nowa umowa, świadczona ochrona, potwierdzenie pokrycia ubezpieczeniowego, dwunastomiesięczny termin
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Zofia Płocharczyk
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ostrołęce
Osoba, która wytworzyła informację:  Maciej Mulewski
Data wytworzenia informacji: