Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
314

IV P 18/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt IV P-18/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Anna Warszawik po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P. o premię roczną i o nagrodę jubileuszową Orzeka: 1 Zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) Spółka
Czytaj więcej»

IV P 45/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-03-25

Data publikacji: 2015-04-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu
Sygn. akt IV P 45/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Jankowska Ławnicy: J. B. E. W. Protokolant: sekretarz Anna Warszawik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 marca 2015 r. sprawy z powództwa J. D. przeciwko Bankowi Spółdzielczemu w K. z siedzibą w K. o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania orzeka: 1 Powództwo oddala. 2 Zasądza od powód
Czytaj więcej»

IV P 46/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-01-08

Data publikacji: 2016-03-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt IV P 46/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Ławnicy: SSR Monika Jankowska Mariola Banach Przemysław Maciej Maliszewski Protokolant: sekr. sądowy Justyna Kojtek po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2016 r., na rozprawie sprawy z powództwa Z. O. (1) przeciwko Urzędowi Gminy w G. związane z wypowiedzeniem umowy o pracę Orzeka: 1 Powództwo oddala. 2 Zasądza od
Czytaj więcej»

IV P 128/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2017-03-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 128/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08/04/2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Łukasz Maliszewski Ławnicy: E. A. J. B. Protokolant: sekretarz Anna Warszawik po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa K. N. przeciwko P. z siedzibą w W. o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i w związku z mobbingiem orzeka: 1 Powództwo oddala.
Czytaj więcej»

IV P 139/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt IV P 139/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Justyna Kojtek po rozpoznaniu w dniu 07 października 2015 r., na rozprawie sprawy z powództwa G. K. przeciwko (...) Spółdzielni (...) O. o nagrodę jubileuszową Orzeka: 1 Zasądza od pozwanej (...) Spółdzielni (...) w O. na rzecz powódki G. K. kwotę 26.970,00 (d
Czytaj więcej»

IV P 149/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-10-07

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt IV P-upr 149/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Justyna Kojtek po rozpoznaniu w dniu 07 października 2016 r., w O. na rozprawie sprawy z powództwa T. T. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o odszkodowanie wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadec
Czytaj więcej»

IV P 186/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2016-12-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt IV P-Pm-upr 186/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca: SSR Monika Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Justyna Kojtek po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016 r., w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w. W. przeciwko G. M. o odszkodowanie Orzeka: 1 Zasądza od pozwanego G. M. na rzecz powódki (...) Spółka z
Czytaj więcej»

IV P 274/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-03-06

Data publikacji: 2014-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 274/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06/03/2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Cechowski Protokolant: sekretarz Anna Warszawik po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa S. B. (1) przeciwko Z. N. prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą - Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe Z . N. " z siedzibą w W. o odprawę pieniężną z tytułu rozwiązania stosunku pracy
Czytaj więcej»

IV P 309/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-01-11

Data publikacji: 2017-02-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt IV P 309/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Justyna Kojtek po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2017 r., w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództw: D. D. oraz W. M. przeciwko Skarbowi Państwa - Zakład Karny w P. o zwrot kosztów dojazdu Orzeka: I 1 Zasądza od pozwanego Skarbu Państwa - Zakład Karny w P. na rze
Czytaj więcej»

IV P 339/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-05-29

Data publikacji: 2015-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 339/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca: SSR Monika Jankowska Ławnicy: S. W. E. W. Protokolant: sekr. sądowy Anna Warszawik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2015 r. sprawy z powództwa B. P. przeciwko (...) Spółka z o.o. w N. o zadośćuczynienie w związku z mobbingiem Orzeka: 1 Powództwo oddala. 2 Odstępuje od obciążania powódki kosztami postępowania
Czytaj więcej»