Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
264

I C 254/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-10-14

Data publikacji: 2016-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 254 / 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Tokarska Protokolant: sekr. sądowy Artur Matejkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2016 r. w O. sprawy z powództwa G. R. i K. R. (1) przeciwko D. R. o zachowek orzeka: 1 zasądza od pozwanej D. R. na rzecz powoda G. R. kwotę 7.815,95 zł (siedem tysięcy osiemset piętnaście złotych dziewięćdz
Czytaj więcej»

I C 287/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-10-05

Data publikacji: 2017-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 287/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 05 października 2016r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Artur Kowalski Protokolant: sek. sąd. M. M. po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa M. B. (1) przeciwko M. B. (2) o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego M. B. (2) na rzecz powódki M. B. (1) kwotę 491,82 zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 82/100) wraz z odsetkami: - od
Czytaj więcej»

I C 332/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-09-16

Data publikacji: 2014-12-01

trafność 100%

Sygnatura akt I C 332/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Domian Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 września 2014 r. w O. sprawy z powództwa T. W. (1) przeciwko A. W. (1) i P. W. (1) o zapłatę 5000 zł orzeka: 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 617 zł tytułem zwrotu kosztów zastępst
Czytaj więcej»

I C 397/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-06-17

Data publikacji: 2014-09-12

trafność 100%

Sygnatura akt I C 397/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: Katarzyna Chaberek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2014 r. w O. sprawy z powództwa W. G. przeciwko C. S. o zapłatę orzeka: oddala powództwo. SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Sygn. akt I C 397/14 upr UZASADNIENIE W pozwie wniesionym do Sądu Rejonowego w Szczytnie w dniu 23
Czytaj więcej»

I C 452/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-05-28

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: odpowiedzialność ubezpieczyciela na normalne następstwa działania lub zaniechania z którego szkoda wynikła
Sygn. akt I C 452/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Anna Domian Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 maja 2014 r. w O. sprawy z powództwa D. D. i M. D. przeciwko (...) SA V. (...) w W. o zapłatę 5 043, 56 zł orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) SA V. (...) w W. solidarnie na rzecz powodów D. D. i M. D. kwotę 2768,76 zł (dwa tysiące siedemset sześ
Czytaj więcej»

I C 469/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-04-11

Data publikacji: 2014-09-25

trafność 100%

Sygnatura akt I C 469/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: Katarzyna Chaberek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 kwietnia 2014 r. w O. sprawy z powództwa J. G. (1) przeciwko Gminie R. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego Gminy R. na rzecz powoda J. G. (1) kwotę 33.100,72 zł ( trzydzieści trzy tysiące sto złotych 72/100 groszy) wraz z
Czytaj więcej»

I C 523/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-02-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 523/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Tokarska Protokolant: sekr. sądowy Artur Matejkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2015 r. w O. sprawy z powództwa Z. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Z. W. kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) wraz z odsetkami usta
Czytaj więcej»

I C 554/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-09-24

Data publikacji: 2014-12-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: Roszczenie Uczelni Wyższej o zapłatę czesnego może przedawnić się z upływem 3 lat jako roszczenie okresowe i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Sygnatura akt I C 554/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Kłos po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2014 r. w O. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko J. B. o zapłatę orzeka: oddala powództwo. /-/M. K. Sygn. akt I C 554/14 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 15 stycznia 2014 roku powód (...) Sp. z
Czytaj więcej»

I C 661/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-04-25

Data publikacji: 2015-01-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: dopuszczenie z urzędu dowodu nie wskazanego przez strony jest uprawnieniem, z którego sąd powinien korzystać w sytuacjach wyjątkowych i w sposób nie nasuwający podejrzeń co do bezstronności. Nie może on jednak w ten sposób wyręczać w inicjatywie dowodowej strony zastępowanej przez adwokata lub radcę prawnego
Sygnatura akt I C 661/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Kłos po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2014 r. w O. sprawy: I z powództwa Gminy M. O. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę kwoty 10.880 złotych i powództwa wzajemnego Powiatu (...) przeciwko Gminie M. O. o zapłatę kwoty 66.520,14 złotych II z powództwa G
Czytaj więcej»

I C 663/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-08-26

Data publikacji: 2014-10-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 663/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sekr. sądowy Artur Matejkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 sierpnia 2014 r. w O. sprawy z powództwa (...) Fundusz (...) w O. przeciwko J. J. (1) o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanej J. J. (1) (solidarnie z pozwaną A. K. (1) wobec której dnia 28 czerwca 2013 roku pod sy
Czytaj więcej»