Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
314

I C 859/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2014-07-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 859/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: Katarzyna Chaberek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2014 r. w O. sprawy z powództwa Z. D. przeciwko (...) S.A. w G. w upadłości układowej o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanej (...) S.A. w G. w upadłości układowej na rzecz powoda Z. D. kwotę 288,05 zł ( dwieście osiem
Czytaj więcej»

I C 1047/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-01-13

Data publikacji: 2015-03-19

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1047/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sekr. sądowy Artur Matejkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2015 r. w O. sprawy z powództwa M. Z. przeciwko J. S. o zapłatę 1446,17 zł orzeka: 1 zasądza od pozwanego J. S. na rzecz powoda M. Z. kwotę 1 296,17 zł (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć
Czytaj więcej»

I C 1054/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-07-08

Data publikacji: 2014-07-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 1054/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: Katarzyna Chaberek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2014 r. w O. sprawy z powództwa T. P. (1) przeciwko (...) Sp. z o.o. w M. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) Sp. z o.o. w M. na rzecz powoda T. P. (1) kwotę 6.250,00 zł ( sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złot
Czytaj więcej»

I C 1080/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-06-02

Data publikacji: 2015-08-18

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1080/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Domian Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2015 r. w O. sprawy z powództwa J. P. (1) i H. P. przeciwko B. P. (1) o zapłatę orzeka: 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powodów J. P. (1) i H. P. na rzecz pozwanej B. P. (1) kwotę 77 zł tytułem zwrotu kosztów zastęp
Czytaj więcej»

I C 1082/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-02-24

Data publikacji: 2016-01-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 1082/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Domian Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lutego 2015 r. w O. sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w O. przeciwko K. S. o zapłatę 2992,31zł orzeka: 1 umarza postępowanie w zakresie kwoty 492,31 zł; 2 zasądza od pozwanego K. S. na rzecz powoda Spó
Czytaj więcej»

I C 1267/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-06-09

Data publikacji: 2015-01-30

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1267/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 czerwca 2014 r. w O. sprawy z powództwa P. S. przeciwko R. O. o zapłatę orzeka: 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda P. S. ma rzecz pozwanej R. O. kwotę 197 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowe
Czytaj więcej»

I C 1277/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2014-12-01

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1277/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sekr. sądowy Artur Matejkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2014 r. w O. sprawy z powództwa J. R. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w S. na rzecz powoda J. R. (1) kwotę 13.183,07 zł ( trzynaście tysięcy sto osiemdzi
Czytaj więcej»

I Ns 102/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-12-09

Data publikacji: 2016-02-05

trafność 100%

Sygnatura akt I Ns 102/14 POSTANOWIENIE Dnia 9 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Anna Domian Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2014 r. w O. sprawy z wniosku T. W. z udziałem R. P. , W. P. i K. B. o zmianę stwierdzenia nabycia spadku po Z. G. postanawia: 1 zmienić prawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 30 grudnia 1987r. w sprawie I Ns 540/87 w ten s
Czytaj więcej»

I Ns 261/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-12-14

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt INs 261/16 POSTANOWIENIE Dnia 14 grudnia 2016r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący : SSR Artur Kowalski Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2016r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z wniosku K. B. z udziałem (...) S.A. w L. o ustanowienie służebności przesyłu postanawia: 1 oddalić wniosek, 2 zasądzić od wnioskodawcy K. B. na rzecz uczestniczki (...) S.A. w L. kwotę 497 zł (czterysta dziewię
Czytaj więcej»

I Ns 282/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-01-22

Data publikacji: 2016-07-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I Ns 282/13 POSTANOWIENIE Dnia 22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny W składzie: Przewodniczący - SSR Anna Domian protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Radecka po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2015r. na rozprawie sprawy z wniosku S. Z. (1) z udziałem S. Z. (1) o podział majątku wspólnego postanawia: I ustalić, że w skład majątku wspólnego z tytułu wspólności ustawowej małżeńskiej S. Z. (1) i S. Z. (1) wchodzą: a nieruchomość położona w msc. P. gm. R. , o pow. 4
Czytaj więcej»