Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
415

I C 18/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-02-09

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 18/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Grzegorczyk Protokolant: sekr. sądowy Paweł Tymiński po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2016r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa S. M. przeciwko K. Ś. o zapłatę kwoty 19.069,95 zł orzeka: 1 umarza postępowanie w zakresie żądania zapłaty kwoty 10.443,82 zł (dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy zło
Czytaj więcej»

I C 52/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 52/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Domian Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 listopada 2015 r. w O. sprawy z powództwa J. G. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie i odszkodowanie orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. G. (1) – tytułem zadośćuczynienia - kwotę 3
Czytaj więcej»

I C 132/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-08-13

Data publikacji: 2015-10-19

trafność 100%

Sygnatura akt I C 132/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Domian Protokolant: St. sekr. sądowy Aneta Szymborska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2015 r. w O. sprawy z powództwa (...) Sp. z o. o. w T. przeciwko C. S. (1) o zapłatę orzeka: 1 umarza postępowanie w zakresie kwoty 5000 zł; 2 oddala powództwo w pozostałym zakresie; 3 zasądza od powoda (...) Sp. z
Czytaj więcej»

I C 137/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-06-17

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 137/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w O. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: Katarzyna Chaberek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2014 r. w O. sprawy z powództwa Z. R. przeciwko J. Z. (1) o wydanie nieruchomości orzeka: 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda Z. R. na rzecz pozwanego J. Z. (1) kwotę 197,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesoweg
Czytaj więcej»

II K 410/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K – 410/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący SSR Waldemar Ustaszewski Protokolant st. sekr. sąd. Justyna Garnecka, Monika Płodziszewska przy udziale Prokuratora ------------ po rozpoznaniu w dniu 19.10., 17.11., 14.12.2015r. sprawy K. G. syna C. i E. z d. P. urodz. (...) w O. oskarżonego o to, że : w dniu 16 lutego 2015 roku około godz. 18:15 w miejscowości O. gm. M. , będąc wcześn
Czytaj więcej»

II K 474/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II K 474/15 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Jolanta Zabielska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Mariola Kossakowska przy udziale Marka Garwarskiego – Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce po rozpoznaniu w dniu 02 grudnia 2015 roku sprawy P. L. urodzonego (...) w K. syna J. i B. z domu K. skazanego prawomocnymi wyrokami: I Sądu Rejonowego w Ostrołęce II Wydzia
Czytaj więcej»

II W 100/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-11-24

Data publikacji: 2015-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt II W 100/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce II Wydział Karny w składzie: Przewodnicząca: Sędzia SR R. K. Protokolant: st.sekr. sąd. Agnieszka Braczkowska z udziałem oskarżyciela publicznego st. Inspektora P. E. K. z PIP w O. w obecności oskarżycielki posiłkowej A. F. po rozpoznaniu w dniach: 18.08.2015 r.,13.10.2015r. i 17.11.2015r. sprawy R. C. s. W. i M. zd. K. ur. (...) w L. obwinionego o to, że: jako pracodawca w Państw
Czytaj więcej»

IV P 18/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-05-15

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt IV P-18/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Anna Warszawik po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa A. W. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P. o premię roczną i o nagrodę jubileuszową Orzeka: 1 Zasądza od pozwanego Przedsiębiorstwa (...) Spółka
Czytaj więcej»

II W 1439/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-03-26

Data publikacji: 2015-04-03

trafność 100%

Sygn. akt II W 1439/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Magdalena Brzostek Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Mrozek Przy udziale oskarżyciela publicznego --------- po rozpoznaniu w dniu 08 grudnia 2014 roku, 26 marca 2015 roku na rozprawie sprawy K. S. (1) , syna F. i M. z domu G. urodzonego (...) w O. obwinionego o to, że: I w dniu 13 listopada 2013 r. około godziny 13.34 w L. droga K-61, ki
Czytaj więcej»

IV P 46/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-01-08

Data publikacji: 2016-03-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt IV P 46/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: Ławnicy: SSR Monika Jankowska Mariola Banach Przemysław Maciej Maliszewski Protokolant: sekr. sądowy Justyna Kojtek po rozpoznaniu w dniu 08 stycznia 2016 r., na rozprawie sprawy z powództwa Z. O. (1) przeciwko Urzędowi Gminy w G. związane z wypowiedzeniem umowy o pracę Orzeka: 1 Powództwo oddala. 2 Zasądza od
Czytaj więcej»