Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
369

I C 794/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-03-16

Data publikacji: 2015-04-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 794/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: sekr. sądowy Paweł Tymiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 marca 2015 r. w O. sprawy z powództwa (...) S.A. w R. przeciwko B. T. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanej B. T. na rzecz powoda (...) S.A. w R. kwotę 16 955,84 zł ( szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych o
Czytaj więcej»

I C 829/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 829/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Grzegorczyk Protokolant: sekr. sądowy Paweł Tymiński po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2016r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa H. Ś. przeciwko M. C. (1) , M. C. (2) i K. C. (1) 1. o zobowiązanie pozwanych do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przeniesienia prawa własności działki gruntu o pow. 875
Czytaj więcej»

I C 837/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2018-01-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 837 / 16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Tokarska Protokolant: sekr. sądowy Artur Matejkowski st. sekr. sądowy Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2017 r. w O. sprawy z powództwa K. R. , M. K. i B. M. przeciwko W. K. (poprzednio R. ) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli orzeka: 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powódek
Czytaj więcej»

I C 859/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-04-08

Data publikacji: 2014-07-28

trafność 100%

Sygnatura akt I C 859/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: Katarzyna Chaberek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 kwietnia 2014 r. w O. sprawy z powództwa Z. D. przeciwko (...) S.A. w G. w upadłości układowej o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanej (...) S.A. w G. w upadłości układowej na rzecz powoda Z. D. kwotę 288,05 zł ( dwieście osiem
Czytaj więcej»

I C 910/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-06-02

Data publikacji: 2016-01-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 910/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Anna Domian Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2015 r. w O. sprawy z powództwa A. C. przeciwko A. K. i J. K. o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji orzeka: 1 zwalnia od egzekucji przedmioty zajęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce M. C. w sprawie Km (...)
Czytaj więcej»

I C 992/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 992/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Anna Domian Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 grudnia 2015 r. w O. sprawy z powództwa M. G. przeciwko (...) Towarzystwu (...) w W. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) Towarzystwa (...) w W. na rzecz powoda M. G. kwotę 4805,01 zł (cztery tysiące osiemset pięć złotych 01/100) – z
Czytaj więcej»

I C 993/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-02-13

Data publikacji: 2015-04-10

trafność 100%

Sygnatura akt I C 993/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sekr. sądowy Artur Matejkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 lutego 2015 r. w O. sprawy z powództwa K. O. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w Ł. o odszkodowania i zadośćuczynienie orzeka: 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda K. O. na rzecz pozwanego (...) Spółka Akcyjna w Ł.
Czytaj więcej»

I C 1002/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-02-05

Data publikacji: 2015-11-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 1002/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Domian Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2015 r. w O. sprawy z powództwa (...) Bank (...) S.A. we W. przeciwko E. S. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanej E. S. na rzecz powoda (...) Bank (...) S.A. we W. kwotę 7 750,97 zł ( siedem tysięcy siedemset pięćdzi
Czytaj więcej»

I C 1003/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-02-27

Data publikacji: 2015-05-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 1003/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w O. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Mierzejewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 lutego 2015 r. w O. sprawy z powództwa Spółdzielczej (...) w G. przeciwko T. K. o zapłatę orzeka: 1 umarza postępowanie w zakresie żądania kwoty 5.049,93zł (pięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt tr
Czytaj więcej»

I C 1047/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-01-13

Data publikacji: 2015-03-19

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1047/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: sekr. sądowy Artur Matejkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2015 r. w O. sprawy z powództwa M. Z. przeciwko J. S. o zapłatę 1446,17 zł orzeka: 1 zasądza od pozwanego J. S. na rzecz powoda M. Z. kwotę 1 296,17 zł (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć
Czytaj więcej»