Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
391

V GCo 200/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-12-04

Data publikacji: 2016-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V GCo 200/15 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 roku w Ostrołęce na rozprawie sprawy z wniosku (...) Sp. z o.o. w O. (KRS (...) ) z udziałem małżonki dłużnika I. N. ( PESEL (...) ) w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika postanawia: oddalić wniosek. S
Czytaj więcej»

V GUp 4/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2016-03-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Możliwość umorzenia zobowiązań upadłego ma charakter wyjątkowy i podyktowane jest przyczynami i zachowaniami obiektywnymi. Nie może być uzasadnione wyłącznie subiektywnym interesem upadłego, ani stać się sposobem dłużnika na sprawne funkcjonowanie mimo niewypłacalności.
Sygn. akt V GUp 4/12 POSTANOWIENIE Dnia 11 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: st. sekr. sądowy Bogumiła Dzwonkowska po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015 roku w Ostrołęce na rozprawie sprawy z wniosku: D. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe (...) D. S. w K. w przedmiocie umorzenia niezaspokojonych zobowiązań upadłego po stwierdzeni
Czytaj więcej»

V Gzd 9/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-01-22

Data publikacji: 2016-02-29

trafność 100%

Sygn. akt V Gzd 9/15 POSTANOWIENIE Dnia 22 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Andrzejewska Protokolant: st. sekr. sądowy Bogumiła Dzwonkowska po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 roku w Ostrołęce na rozprawie sprawy z wniosku: Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec R. S. postanawia: 1 pozbawić dłużnika R. S. nr PESEL (
Czytaj więcej»

V Gzd 11/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-02-24

trafność 100%

Sygn. akt VGzd 11/15 POSTANOWIENIE Dnia 13 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Maciej Mulewski Protokolant: st. sekr. sądowy Bogumiła Dzwonkowska po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2016 roku w Ostrołęce na rozprawie sprawy z wniosku: Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w W. o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec A. B. postanawia: 1 pozbawić dłużnika A. B. nr PESEL (..
Czytaj więcej»

V GC 907/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2021-01-22

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: zasądzono w przeważającej części
Sygn. akt V GC 907/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2021 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Rafał Rogiński Protokolant: sekr. sądowy Monika Grodzka po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2021 roku w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa M. G. NIP: (...) przeciwko Z. B. NIP: (...) o zapłatę 32 193,00 zł orzeka: 1 zasądza od pozwanego Z. B. na rzecz powoda M. G. kwotę 28 193,76 zł (dwadzieścia osiem tysięc
Czytaj więcej»

V GC 932/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-07-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V GC 932/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marianna Grzyb Protokolant: st. sekr. sądowy Monika Trzeciak po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 roku w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa „ Przedsiębiorstwa (...) Spółki z o.o. w J. (nr KRS (...) ) przeciwko (...) Sp. z o.o. w O. (nr KRS (...) ) o zapłatę 31.237,92 zł orzeka: 1 zasądza od pozwanej (...) Spółk
Czytaj więcej»

V GC 957/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2017-11-17

Data publikacji: 2018-03-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt V GC 957/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Artur Kowalski Protokolant: sekr. sądowy Emilia Górna po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2017 roku w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa A. R. (nr NIP: (...) przeciwko (...) S.A. w W. (nr KRS: (...) ) o zapłatę 5.707,20 zł orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. R. kwotę 1.782,05 zł
Czytaj więcej»

IV P 124/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-12-23

Data publikacji: 2016-07-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 124/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23/12/2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Marek Cechowski Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Sówka po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2014 r. na rozprawie sprawy z powództwa W. P. (1) przeciwko Urzędowi Gminy w O. dotyczące rozwiązania umowy o pracę z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracodawcę, o odszkodowanie Orzeka: 1 Zasądza
Czytaj więcej»

IV P 139/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2015-12-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt IV P 139/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Justyna Kojtek po rozpoznaniu w dniu 07 października 2015 r., na rozprawie sprawy z powództwa G. K. przeciwko (...) Spółdzielni (...) O. o nagrodę jubileuszową Orzeka: 1 Zasądza od pozwanej (...) Spółdzielni (...) w O. na rzecz powódki G. K. kwotę 26.970,00 (d
Czytaj więcej»

IV P 149/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-10-07

Data publikacji: 2016-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt IV P-upr 149/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 07 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Monika Jankowska Protokolant: sekr. sądowy Justyna Kojtek po rozpoznaniu w dniu 07 października 2016 r., w O. na rozprawie sprawy z powództwa T. T. przeciwko (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o odszkodowanie wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadec
Czytaj więcej»