Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
415

I C 319/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-09-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. I C 319/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 września 2016r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Artur Kowalski Protokolant: sek. sąd. Małgorzata Mierzejewska po rozpoznaniu w dniu 07 września 2016r. w Ostrołęce na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W. przeciwko S. G. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego S. G. na rzecz powoda Towarzystwa (...) S.A. w W. kwotę 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00
Czytaj więcej»

I C 397/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-06-17

Data publikacji: 2014-09-12

trafność 100%

Sygnatura akt I C 397/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Protokolant: Katarzyna Chaberek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca 2014 r. w O. sprawy z powództwa W. G. przeciwko C. S. o zapłatę orzeka: oddala powództwo. SSR Małgorzata Mikos-Bednarz Sygn. akt I C 397/14 upr UZASADNIENIE W pozwie wniesionym do Sądu Rejonowego w Szczytnie w dniu 23
Czytaj więcej»

I C 489/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2018-04-18

Data publikacji: 2018-11-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 489 / 17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Tokarska Protokolant: sekr. sąd. Artur Matejkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2018 r. w O. sprawy z powództwa J. K. przeciwko S. P. o opróżnienie lokalu mieszkalnego orzeka: 1 nakazuje pozwanemu S. P. opróżnienie lokalu mieszkalnego w postaci domu położonego przy ul (...) w O. wraz ze wszystki
Czytaj więcej»

I C 473/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2021-01-27

Data publikacji: 2021-07-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 473 / 19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy w O. - I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Agata Tokarska Protokolant: st. sekr. sąd. Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2021 r. w O. sprawy z powództwa P. P. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. P. kwotę 13.995 zł (trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć zło
Czytaj więcej»

I C 523/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-12-16

Data publikacji: 2016-02-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 523/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agata Tokarska Protokolant: sekr. sądowy Artur Matejkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2015 r. w O. sprawy z powództwa Z. W. przeciwko (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Z. W. kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) wraz z odsetkami usta
Czytaj więcej»

I C 554/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-09-24

Data publikacji: 2014-12-08

trafność 100%

Teza orzeczenia: Roszczenie Uczelni Wyższej o zapłatę czesnego może przedawnić się z upływem 3 lat jako roszczenie okresowe i związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Sygnatura akt I C 554/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Kłos po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 września 2014 r. w O. sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w W. przeciwko J. B. o zapłatę orzeka: oddala powództwo. /-/M. K. Sygn. akt I C 554/14 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym w dniu 15 stycznia 2014 roku powód (...) Sp. z
Czytaj więcej»

I C 621/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2021-02-22

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 621/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2021 r. Sąd Rejonowy w O. I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Rafał Chrzczonowski Protokolant: starszy sekretarz sądowy Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 lutego 2021 r. w O. sprawy z powództwa P. O. przeciwko B. O. o zachowek 1 zasądza od pozwanego B. O. na rzecz powoda P. O. kwotę 24 964,00 zł ( dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote) w
Czytaj więcej»

I C 649/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2019-11-22

Data publikacji: 2020-06-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 649 / 17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 listopada 2019 r. Przewodniczący: SSR Agata Tokarska Protokolant: sekr. sądowy Artur Matejkowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2019 r. w O. sprawy z powództwa B. K. i J. K. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. z udziałem interwenientów ubocznych J. Ś. , J. S. i D. S. o zadośćuczynienie orzeka: 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki B. K. k
Czytaj więcej»

I C 661/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2014-04-25

Data publikacji: 2015-01-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: dopuszczenie z urzędu dowodu nie wskazanego przez strony jest uprawnieniem, z którego sąd powinien korzystać w sytuacjach wyjątkowych i w sposób nie nasuwający podejrzeń co do bezstronności. Nie może on jednak w ten sposób wyręczać w inicjatywie dowodowej strony zastępowanej przez adwokata lub radcę prawnego
Sygnatura akt I C 661/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Bożena Kłos po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2014 r. w O. sprawy: I z powództwa Gminy M. O. przeciwko Powiatowi (...) o zapłatę kwoty 10.880 złotych i powództwa wzajemnego Powiatu (...) przeciwko Gminie M. O. o zapłatę kwoty 66.520,14 złotych II z powództwa G
Czytaj więcej»

I C 680/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2016-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 680/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Domian Protokolant: st. sekr. sądowy Agnieszka Radecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2015 r. w O. sprawy z powództwa J. P. (1) przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 20.000zł orzeka: 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. P. (1) kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych złotych) w
Czytaj więcej»